PROEJKTY

INTEGRATION

Implementujemy rozwiązania wdrożeń, utrzymania i wspierania najnowszych rozwiązań z zakresu m. in. AMAZON AWS, MICROSOFT AZURE, GOOGLE CLOUD.

Dopasowanie poszczególnych elementów gwarantuje standaryzację, elastyczność i wydajność infrastruktury końcowej.

CLOUD

Obecnie największą skalowalność, elastyczność dopasowaną do bieżących rozwiązań zapewniają rozwiązania chmurowych, uwzględniając czynnik optymalizacji.

Doświadczenie w zarządzaniu takich platform jak KUBERNETES czy DOCKER jest wymaganym standardem obecnych rozwiązań.

HYBRID

Najlepszym rozwiązaniem w wysoko-wydajnych strukturach zapewnia rozwiazanie hybrydowe, zapewniając kontrolę, skalowalnośc na rządanie oraz uwzglednia wiele czynników ekonomicznyc czyniąc taki struktury bardziej przyszłościowymi.

SYSTEMS

Obcne rozwiązania muszą być również zarządzane przez zcentralizowane systemy zarządzania uprawnieniami, kompatybilne między soba oraz często wspomagane przez AI do skutecznego i szybkiego reagowania na incydenty.

Znajomość produktów i integracji rozwiązań pomaga w trafnej konfiguracji środowisk.

Kontakt