Imprint

Ten odcisk został zaktualizowany 2 styczeń 2022.

Właścicielem tej witryny jest:

Firma MACOM-LAB
Nasrojowa 29/17, Warszawa 02-441
Polska
Email: duolc.bal-mocam@gninrael
Numer telefonu: +48 22 350 65 34
VAT ID: PL522-257-71-22

Przedstawiciel prawny (przedstawiciele) Firma MACOM-LAB :

Marek Biesiadecki

1. Ogólne

1.1 Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich (Rozporządzenie ODR):

Chcielibyśmy poinformować o możliwości składania skarg przez konsumentów na platformie internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej, którą można znaleźć pod następującym adresem URL: ec.europa.eu/odr

Jesteśmy gotowi lub zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

2. Następujące informacje są wymagane według niemieckiego prawa.